Tolmin

Ime podjetja
STAVANJA d.o.o.
Sedež podjetja
Na Logu 1
SLO-5220 Tolmin
Pravna oblika
Telefon:
+386 5 38 00 550
Faks:
+386 5 38 00 559
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
ID za DDV
Povezava banke
Številka banke
Številka računa
IBAN:

Nova Gorica

Ime podjetja
Stavanja d.o.o. PE Nova Gorica
Sedež podjetja
Industrijska cesta 4D
SI-5000 Nova Gorica
Pravna oblika
Telefon:
+386 5 338 45 90
Faks:
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
ID za DDV
Povezava banke
Številka banke
Številka računa
IBAN: